agenda jaarvergadeing - wandelclub55plus

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

agenda jaarvergadeing

Week kalender
Agenda 13 e algemene ledenvergadering van de Wandelvereniging55plus te Halderberge op 18 januari 2018 in Café Stroop te Bosschenhoofd
1. Opening door voorzitter Piet Westerhof
2. Goedkeuring notulen van de 12e Algemene vergadering ( bijgesloten)
3. Jaarverslag activiteiten etc. 2017 Piet Westerhof
4. Financiën
i. Verslag kascontrolecommissie
ii. Benoeming kascontrolecommissie 2018
iii. Toelichting voorzitter op exploitatie 2017.
iv. Toelichting voorzitter op begroting 2018 en onderbouwing contributie.
v. Goedkeuring contributie. ( voorstel is € 18)
5. Bestuursverkiezingen 2018. Aftredend Piet Westerhof en Jos Diephuis. Beide niet herkiesbaar. Gemeld hebben zich Jan van Hooff, Ada Kunst en Tonnie Jongenelis. Kandidaten kunnen zich tot aan de vergadering melden bij een van de bestuursleden. Ada Kunst wil voorzitter worden. Statutair moet zij door de leden worden gekozen.
6. Rondvraag
7. Sluiting


 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu