Jaarverslag over 2019 - wandelclub55plus

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Jaarverslag over 2019

Mededelingen
Jaarverslag over 2019 van de wandelvereniging 55 plus Halderberge.

Beste Wandelaars,
Een van de vaste onderwerpen van de algemene ledenvergadering is een korte terugblik op de verschillende gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar en jullie te vertellen wat onze plannen voor het komend jaar zijn. De belangrijkste zaken zal ik nu benoemen.
Het complete verslag wordt door Jo Rijnvos deze week op de website gezet.
Lief en leed.
Op 14 juni overleed Johan Hagens, de echtgenoot van Els Hagens en op 24 juni overleed Koos Erkelens, de echtgenoot van Francien Erkelens. Namens onze wandelvereniging hebben veel leden hun belangstelling getoond tijdens de uitvaart van beide mensen. Ik vraag jullie voordat we verder gaan met het verslag om een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan Johan en Koos.

Algemene Ledenvergadering
Op 17 januari 2018 werd de 14e Algemene Ledenvergadering, volgens traditie in Café Stroop gehouden. Met 60 leden was het een goed bezochte bijeenkomst.

Reanimatiecursus
Dit jaar was de reanimatiecursus op 22 januari. Wij waren te gast bij de Schans. Er deden 10 leden mee van onze vereniging verdeeld over beide groepen.

Carnavalsviering
Op 28 februari hebben we carnaval gevierd bij Café Stroop en zoals gewoonlijk was het gezellig druk. Onder het zingen van onvervalste carnavalskrakers werden we verrast met een traktatie bij de koffie.

Voorjaarswandeling
De voorjaarswandeling was dit jaar op 18 april. We zijn met 56 personen naar Rotterdam geweest. Met auto’s zijn we naar Ridderkerk gegaan. Vandaar zijn we met de waterbus naar Rotterdam gevaren. Na een korte wandeling hebben we koffie gedronken en overheerlijk gebak genuttigd onder de Erasmusbrug bij restaurant Prachtig.
Daarna startte de wandeling door Rotterdam. Beide groepen hebben afzonderlijk van elkaar gelopen. Rond het middaguur kwamen de groepen bij elkaar in hotel New York, waar we gezamenlijk de lunch hebben gebruikt. Na de lunch kregen we een interessante rondleiding door het hotel en hebben we veel informatie gekregen over het gebouw, dat aanvankelijk het hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn was. Na de rondleiding zijn we samen terug gewandeld over de Erasmusbrug naar de aanlegsteiger van de waterbus. Het was een fantastische dag met schitterend weer. Rond 5 uur waren we weer in Oudenbosch.


Zomerwandeling
Op 29 augustus stond dit jaar de Zomerwandeling op het programma. Er waren 43 deelnemers. We zijn met auto’s naar Klundert gegaan. De lange- en de korte groep zijn afzonderlijk van elkaar gestart bij het vlas en suikermuseum in Klundert. Vandaar zijn we gewandeld naar jachthaven de Schans waar we gezamenlijk koffie gedronken hebben.. Na de koffie zijn we weer terug gewandeld naar het vlas-en suikermuseum. Daar wachtte ons een lekkere lunch. Na de lunch kregen we een uitgebreide rondleiding in het museum. Ongeveer om 4 uur waren we weer in Oudenbosch terug en konden we terugzien op een mooie dag.

Kerstlunch december 2019
Dit jaar was de kerstlunch op 19 december bij café Stroop. We waren met 67 wandelaars.
Evenals vorig jaar was de lunch weer uitstekend verzorgd door Vincent en zijn medewerkers.

Oudejaarsviering
Dit jaar was er geen oudejaarsviering omdat dat erg moeilijk uitkwam met de datum. Daarom heeft het bestuur besloten dit jaar extra aandacht te besteden aan St. Nicolaas. Beide groepen hebben bij den Haard koffie gedronken met iets lekkers erbij. Er waren 60 wandelaars.

Website
De website is ook in 2019 weer goed bezocht. We tobben nog steeds met het vinden van schrijvers voor een wekelijks stukje over de wandeling.
Het aantal reacties in het gastenboek neemt af. Naast de vaste schrijvers en fotografen wil ik onze webmaster Jo bedanken. Als de meeste mensen donderdagmiddag uitpuffen van de wandeling zorgt hij dat alles keurig op de site staat.
Nevenactiviteiten
Onder leiding van Jo Rijnvos wandelt elke dinsdagochtend een groepje van de vereniging met veel enthousiasme in de omgeving van Oudenbosch. Ze gaan voor een wat langere wandeling van ca. 25 km. Een aantal van hen traint dan gelijk voor een vierdaagse. Een aantal leden is in 2019 naar diverse plaatsen gegaan om een vierdaagse te lopen.
Fons Tak heeft het afgelopen jaar op eigen initiatief een fietstocht georganiseerd.
Bestuurssamenstelling
In 2019 mochten we twee nieuwe bestuursleden verwelkomen. Coby Termijn en Myriam Dekkers waren bereid ons bestuur te komen versterken. Het bestuur is hiermee weer volledig. Er zijn dit jaar geen bestuursleden die aftreden. In 2021 zijn de voorzitter en de penningmeester aftreedbaar.
De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:
Jan van Hooff Penningmeester
Jo Rijnvos Website beheerder,ledenadministratie en secretaris
Francien Erkelens en Coby Termijn Koffieadressen en bijzondere activiteiten Myriam Dekkers Bestuurslid
Ada Kunst Voorzitter

Tevens zijn we een speciaal woord van dank verschuldigd aan:
Tonnie Bakkers en Francis Vermaat, die regelmatig zieke leden namens onze vereniging een hart onder de riem steken in de vorm van een kaart of een bloemetje. Hartelijk dank hiervoor namens het bestuur.

Ledenontwikkeling
Op 1 januari 2020 telde de vereniging 80 leden. 39 leden in de korte groep en 41 leden in de lange groep.

Kascontrole.
Paula Barendse en Jos van Mierlo hebben de kascontrole gedaan. Ze waren tevreden over de financiële verantwoording. Ondanks het ontbreken van sponsoren, stijgende uitgaven en verminderde inkomsten van de vereniging is het weer gelukt om de eindjes aan elkaar te knopen. Jos van Mierlo wil in 2021 nogmaals de kas controle doen en Lenie Blom zal in 2021 de plaats van Paula Barendse innemen. Paula heeft het nl. al enkele keren gedaan.

Financiën
Ondanks oplopende uitgaven en verminderde inkomsten heeft het bestuur besloten om in 2020 de contributie te handhaven op € 18, =. De gemeente heeft besloten om onze vereniging in het komende jaar een ondersteuningssubsidie van € 265,- toe te kennen. De ondersteuning door Shell is komen te vervallen. Financieel staat de vereniging er gezond voor. Het financieel overzicht ligt ter inzage bij de penningmeester.
Belangrijk data:
• Reanimatie herhalingscursus was op 21 januari. Dit keer bij het Steunpunt St. Louis. Er waren 8 deelnemers. Volgend jaar hopen we op meer deelnemers. Met name de korte groep is slecht vertegenwoordigd.
• Carnaval op 20 februari in Café Stroop voor beide groepen. Natuurlijk mag iedereen die dat wil in carnavalstenue komen wandelen op deze dag.
Het koffie drinken bij De Lanteern voor de lange groep en het Steunpunt Hoeven voor de korte groep komen hiermee te vervallen.
• Voorjaarswandeling in april of mei
• Zomerwandeling in augustus
• Kerstviering 17 december

Zodra de data van de voorjaarswandeling en de zomerwandeling bekend zijn hoort u dat van ons. Alle data zijn onder voorbehoud.
Verdere info en veranderingen worden ook altijd op de website gezet.

En als laatste: De beste wensen voor jullie en jullie familie in 2020. We wensen iedereen een heel goed wandeljaar en hopen dat we jullie volgend jaar bij de ledenvergadering weer gezond en wel terug mogen zien.

Namens het bestuur,
Coby, Francien, Jo, Jan, Myriam en Ada.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu