Jaarvesag 2018 - wandelclub55plus

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Jaarvesag 2018

Archief > bestuursmedelingen
Verslag 13e Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Wandelvereniging 55plus te Halderberge op 18 januari 2018 in Café Stroop te Bosschenhoofd
Aanwezig : 43 Leden en het voltallig bestuur.
Afgemeld: fam Verschuren , fam Govaerts , Ger Stam en Corry van Eijk.
1 Opening door voorzitter Piet Westerhof:
Piet wenst de aanwezige leden een gezond en voorspoedig 2018 en bedankt
iedereen voor hun komst die ondanks het wel heel slechte weer gekomen is.

2 Goedkeuring notulen van de 12e Algemene Leden Vergadering:
Worden ongewijzigd goedgekeurd door de A.L.V.

3 Jaarverslag activiteiten etc. 2017 Piet Westerhof
Piet leest de hoofdlijnen van het jaarverslag voor. Hij staat stil bij de dit jaar
overleden leden. Het aantal leden is met 2 toegenomen we zitten nu op 82.
De viering van het 15 jarig bestaan was een groot succes en is binnen het
Budget gebleven.
De zomerwandeling had met slecht weer te kampen en de korte groep met een kapotte brug. Het museum maakte echter alles weer goed.
De kerstlunch was ook dit jaar door de dames prima verzorgd. Je hoorde
alleen maar positieve geluiden en men is ook nog binnen het budget gebleven.
Het jaarverslag van de 13e ledenvergadering wordt t.z.t. aan de leden gemaild en op de website gezet.

4 Financiën:
De kascontrolecommissie (Ada Kunst en Jan van Hooff) heeft het financiële
verslag beoordeeld en akkoord bevonden. De penningmeester wordt hiermee gedechargeerd en bedankt voor zijn werkzaamheden.
De samenstelling van de kascontrolecommissie voor 2018 bestaat uit
Paula Barendse en Jack Beusenberg.
De penningmeester licht de exploitatie van 2017 en de begroting voor 2018 toe. De contributie blijft 18 euro. De ALV stemt hiermee in.5 Bestuur:
Jos Diephuis , Piet Westerhof en Ria Terlouw treden af en zijn niet herkiesbaar. Ada Kunst , Jan van Hooff en Tonnie Jongenelis hebben zich aangemeld om zitting te nemen in het bestuur. Alle drie worden met algemene stemmen aangenomen. Ada wordt door de vergadering tot voorzitter gekozen. Jan van Hooff wordt penningmeester en het zittend bestuurslid Jo Rijnvos, secretaris. Met Francien Erkelens en Tonnie Jongenelis als bestuursleden is het bestuur weer compleet. De nu oud voorzitter/penningmeester bedankt zijn ex mede bestuursleden voor de
prima samenwerking en wenst het nieuwe bestuur veel succes.
De nieuwe voorzitter Ada legt uit waarom zij in het bestuur komt en geeft
een kort overzicht van het nieuwe bestuur. De vertrekkende bestuursleden worden nog verrast met een afscheidscadeau en een applaus van de aanwezige leden.

6 Lief en leed:
Gevraagd wordt of er iemand van de korte groep het lief en leed van Ria Terlouw over wil nemen. De kaarten wil ze blijven maken.
Tonny Bakkers verzorgt het lief en leed voor de lange groep.(Zij is geen bestuurslid)

7 Rondvraag:
Geen gebruik

8 Sluiting:
Voorzitter Ada sluit de vergadering rond 11.00 uur.
18 Januari 2018
Jo Rijnvos secretaris 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu