Jaarverslag 2022 17e Ledenvergadering 26 januari2023 - wandelclub55plus

Ga naar de inhoud

Jaarverslag 2022 17e Ledenvergadering 26 januari2023


Jaarverslag over 2022 van de wandelvereniging 55 plus Halderberge.
 
 
Beste Wandelaars,
 
Een van de vaste onderwerpen van de algemene ledenvergadering is een korte terugblik op de verschillende gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar en om jullie te vertellen wat onze plannen voor het komend jaar zijn. De belangrijkste zaken zal ik nu benoemen.
Het complete verslag wordt door Jo Rijnvos deze week op de website gezet.
 
 
Lief en leed
 
Oud lid Henk Kerkdijk is in mei overleden
 
Kees Maas is in juli overleden.
 
In september is de dochter van Petra Richter overleden. Petra is lid van de korte groep.
 
Graag een moment stilte voor deze overledenen.
 
 
Wandelingen.
 
Een groot deel van het jaar 2022 hebben we kunnen wandelen.
 
 
Reanimatiecursus
Dit jaar kon de reanimatiecursus niet doorgaan ivm Corona.
 
Of het in 2023 doorgaat hangt oa van het animo om deze cursus te volgen. Het bestuur trekt er jaarlijks een redelijk groot bedrag voor uit.
 
( Hier kom later op terug)
 
 
Algemene Ledenvergadering
Dit jaar was de algemene ledenvergadering op 7 april 2022
 
Mirjam Vlamings heeft zich aangemeld als nieuw bestuurslid.
 
Tonny Bakkers is gestopt met lief en leed voor de lange groep.
 
 
20 jarig bestaan van de wandelvereniging
 
Op 20 april vierden we het 20 jarig bestaan van onze vereniging.. Doordat we meer geld in kas hadden dan normaal ivm met de niet doorgegane activiteiten tijdens Corona, konden we de leden een geheel verzorgde middag met hapjes en een muzikale omlijsting bij café Stroop aanbieden zonder eigen bijdrage. De leden die niet aanwezig konden zijn hebben een presentje gekregen.
 
Zomerwandeling,
 
In verband met het 20 jarig bestaan was er dit jaar geen voorjaarswandeling.
 
De zomerwandeling was op 8 september in de buurt van Chaam. We dronken koffie met appelgebak bij de Kogelvanger in Breda en de lunch was bij de Fazant in Chaam 34 leden hebben deelgenomen hebben aan de wandeling.
 
 
Kerstlunch en oudejaarsviering
 
De kerstlunch was op 15 december bij café Stroop. Aan de kerstlunch is door veel leden deelgenomen. Vincent en zijn medewerkers hebben we er een groot succes van gemaakt. Dankjewel hiervoor.
 
Op 29 december was de koffiepauze voor beide groepen bij café Stroop. Er was voor iedereen een oliebol bij de koffie. Veel leden waren aanwezig.
 
 
Website
De website is in 2022 matig bezocht. Hij is een tijd uit de lucht geweest omdat hij vernieuwd moest worden. De site is goed bezocht. Het aantal reacties in het gastenboek neemt af. Dankjewel Jo Rijnvos voor het beheren van de website.
 
 
Bestuurssamenstelling en verzorging van lief en leed.
 
In 2022 is Mirjam Vlamings ons bestuur komen versterken. We zijn nu weer op volle sterkte.
 
Francien Erkelens                         Koffieadressen en bijzondere activiteiten       
 
Jan van Hooff                              Penningmeester en ledenadministratie
Jo Rijnvos                                      Website beheerder en secretaris
 
Mirjam Vlamings                          Bestuurslid
Ada Kunst                                     Voorzitter
 
 
Paulien van Miert en
 
Els Hagens                                     Lief en Leed Lange Groep (geen bestuurslid)
 
Francis Vermaat                           Lief en Leed korte Groep (geen bestuurslid)
 
 
Zij zorgen regelmatig voor kaarten en of een bloemetje naar de zieke leden. Het bestuur bedankt deze dames voor hun inzet.

 
In 2023 zijn Francien Erkelens en Jo Rijnvos aftreedbaar.
 

Ledenontwikkeling
Op 1 januari 2022 telde de vereniging 73 leden.
 
 
 
 
Kascontrole
 
Lenie Blom en Jan Hopmans hebben op de kascontrole over 2022  gedaan. Ze waren tevreden over de financiële verantwoording.
 
Voor de kascontrole over 2023 heeft Jos van Mierlo zich aangemeld. We zoeken nog een tweede lid om in januari 2024 de kascontrole te doen Aanmelden aub na deze vergadering. Als er niemand zich meldt zal het bestuur iemand aanwijzen.
 
 
Financiën
Financieel staat de verenging er gezond voor. Ondanks de stijgende kosten, die ook onze vereniging treffen, kunnen we voor 2023 de contributie vaststellen op 18.- per jaar. Hoe e.e.a. er in 2024 voor staat is nog onduidelijk.
 
De verwerkingskosten van de INGbank zijn halverwege 2022 met 7 euro per maand gestegen ivm fraudebestrijding.
 
De kosten voor de site zijn ook flink gestegen.
 
De gemeente heeft besloten om onze vereniging in 2022 een ondersteuningssubsidie van € 250,- toe te kennen. De subsidieaanvraag moet sinds 2020 aangevraagd worden via E erkenning. Dit is om fraude tegen te gaan.  De gemeente neemt daar €25.- euro voor zijn rekening.
 
Het financieel overzicht ligt ter inzage bij de penningmeester.
 
   
 
Namens het bestuur,
 
Francien, Jan, Jo, Mirjam en Ada.
Terug naar de inhoud