Jaarverslag 2015 - wandelclub55plus

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Jaarverslag 2015

Archief > bestuursmedelingen
Jaarverslag 2015 Wandelvereniging 55plus

Beste Wandelvrienden,
Een van de vaste onderwerpen van de algemene ledenvergadering is een korte terugblik op de verschillende gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar en om jullie vertellen wat onze plannen voor het komend jaar zijn. De belangrijkste zaken zal ik nu benoemen. Het complete verslag wordt door Jos Diephuis deze week op de website gezet en/of naar jullie gemaild.

Afscheid van Jan Heeren en Ad Christianen
Op 2 december kregen we het bericht, dat Jan na een kort ziekbed plotseling overleden was. Hij was bijna sinds de oprichting lid van de Wandelvereniging. Omdat zijn gezondheid het niet toeliet moest hij de laatste jaren steeds vaker verstek laten gaan bij de donderdagochtend wandeling.
Op 11 december overleed Ad Christianen na langdurige periode van behandelingen en ziekenhuisopnamen. Uiteindelijk heeft dit allemaal niet mogen baten. We verliezen in Ad een sportief en vooral trouwlid van onze wandelclub.
Wij wensen de familie Heeren en Christianen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Ik vraag van jullie en minuut stilte ter nagedachtenis aan Jan en AD.
Algemene Ledenvergadering
Op 15 januari werd de 10e Algemene Ledenvergadering, volgens traditie in Café Stroop gehouden. Met 60 leden was het een druk bezochte bijeenkomst. Voor verdere informatie verwijs ik jullie naar het verslag.
Carnavalsviering:
Op 12 februari hebben we voor de verandering carnaval gevierd bij Boerderij de Zellebergen en zoals gewoonlijk was het gezellig druk. Onder zingen van onvervalste carnavalskrakers werden we verrast met een traktatie bij de koffie.
Voorjaarswandeling:
De voorjaarswandeling op 30 april hebben we dit jaar gewandeld tussen de Vloeiweide en Krabbebossen in de omgeving van Rijsbergen. Op koffie met appelgebak werd groep (50 man groot) getrakteerd in De Ruyterhof. Door de lange groep werd 16 km en door de korte groep 10 km gewandeld. En routes waren zondermeer geweldig. Tegen alle verwachtingen in was het weer best redelijk, behalve op het einde van de tocht toen we te maken kregen met een miezerig buitje.
Zomerwandeling en Huldiging Lange Afstandslopers
Op 20 augustus was het tijd voor de zomerwandeling. Op verzoek van een aantal leden heeft bestuur besloten om dit jaar een rondje Oudenbosch te wandelen, Met een gezamenlijke koffiestop in Café Stroop en een lunch met dessert in de Zellenbergen. Er hadden zich 61 man aangemeld voor de tocht. En ook belangrijk het weer was uitstekend. De meningen over deze zomerwandeling waren achteraf nogal verdeeld. In lijn hiervan heeft het bestuur om in het vervolg niet meer voor deze formule te kiezen, maar voor een tocht buiten Oudenbosch.
Tijdens de lunch werd door Piet de quiz “ontdek je plekje” over de kennis van Oudenbosch e.o. gespeeld. Welke door Jack Beuzenberg met 16 goede antwoorden werd gewonnen.
Tenslotte werden 10 lange afstandlopers in het zonnetje gezet. Ger Stam ronde dit jaar de Nijmeegsen Vierdaagse voor de 25e met succes af. Voor deze prestatie, welke waarschijnlijk nooit meer door een lid van de vereniging verbeterd zal worden, kreeg Ger een bijzondere medaille met inscriptie uitgereikt. Henk Kerkdijk liep voor de 10 keer Vierdaagse van Apeldoorn en Willem van Dijkhuizen voor de 15e keer de Strandvijfdaagse. De anderen werden een voor een geprezen voor hun prestatie.
Alvast voor iedereen heel veel succes voor het komend jaar.
Sinterklaas
Op 3 december werd de club in Café Stroop verrast door een bezoek van Sinterklaas met een zwarte piet. Geen gekleurde piet, maar een gewone inktzwarte. Een paar leden werden voor een kleine vermaning en/of schouderklopje op het matje geroepen door de goedheiligman. Maar eigenlijk was hij toch best tevreden over iedereen. Bij de koffie werden we door Vincent van Café Stroop verrast met wat lekkernijen bij de koffie.
Het bestuur werd door de leden met heerlijke fles port bedankt voor hun inzet voor de vereniging.
Kerstbuffet:
Op 17 december werd het wandeljaar 2015 afgesloten met een etentje. Evenals vorig jaar hebben we gekozen voor een Japans/Oosters buffet in het Japanse restaurant OSAKA., Omdat er geen geschikte locatie voor een kerstdiner aansluitend op de wandeling te vinden was, waar we met de hele groep terecht konden, werd door het bestuur gekozen voor een buffet in de namiddag. De aantrekkelijke prijs van het buffet heeft ook een bepalende rol hierin gespeeld. We kijken terug op een gezellige smulavond, maar ook op een sportief jaar.
De Oudejaarswandeling
Voor de eerste keer werd het wandeljaar afgesloten met een Oudejaarsbijeenkomst, opgeleukt met koffie en warme bepoederde oliebollen. Voor de koffie werd door beide groepen (totaal 51 man groot) een paar kilometers gewandeld in de omgeving van Oudenbosch. Omdat het op Oudejaarsdag niet eenvoudig bleek om bij een van onze bekende koffieadressen dit te reserveren, konden we gelukkig terecht in het zaaltje De Pilaar onder de Basiliek. Uit de positieve reactie kunnen we opmaken, dat dit zeker voor herhaling vatbaar.
Leden ontwikkeling:
Op 1 januari 2016 zijn 89 man/vrouw lid van de vereniging. Ofschoon we er 4 leden bij gekregen hebben, hebben 10 leden hun lidmaatschap opgezegd en zoals eerde gememoreerd zijn 2 leden overleden.
De oorzaak van de ledenafname komt volgens het bestuur door, dat men sinds 2010 niet meer de vut meer of met vervroegde pension kan. Verder verlaten de leden van het eerste uur, als gevolg van hun leeftijd met de daarbij behorende ongemakken, de vereniging. Gelukkig hebben dit jaar een aantal dames zich aangesloten bij de vereniging. Hopelijk zet deze trend zich voort.
Website:
In 2015 hebben we 24.000 bezoekers gehad op de website, dat zijn er dan dik 65 per dag. Er zijn meer dan 100 wandelverslagen en duizenden foto’s gemaakt. Het gastenboek werd in 2015 duidelijk minder gebruikt dan voorgaande jaren. Waarschijnlijk ligt de oorzaak hiervan in de sterk verbeterde website.
Nog steeds zijn we op zoek naar mensen die een stukje willen schrijven.
We bedanken Mijntje voor de prachtige foto’s, Francien voor de foto’s en de verslagen van de korte afstandsgroep, Piet en Jos voor de verslaglegging van de prestaties van de langeafstandsgroep. Verder Joop en Fons voor het begeleiden van de wandelingen bij de langdurige afwezigheid van Jos en Piet. En niet te vergeten onze webmaster Jos, die elke week er voor zorgt dat alles keurig op de site staat.
Kascontrole:
Joop Damen en Francis van de Riet hebben op 4 januari j.l. een kascontrole uitgevoerd. Ze waren tevreden over de financiële verantwoording. Joop en Francis bedankt voor jullie medewerking. Voor de kascontrole voor 2016 en 2017 worden 2 nieuwe controleurs gezocht, bij voorkeur een lid uit de korte en een lid uit de lange groep.
Ondanks het ontbreken van sponsoren, stijgende uitgaven en verminderde inkomsten en niet te vergeten een prachtige zomerwandeling en als jaarafsluiting een geweldig kerstbuffet is het weer gelukt om de eindjes gelukkig aan elkaar te knopen.
Financiën:
Ondanks oplopende uitgaven en verminderde inkomsten heeft het bestuur besloten om in 2016 de contributie te handhaven op € 18, =. De gemeente heeft besloten om onze vereniging in het komende jaar een ondersteuningssubsidie van € 200, = toe te kennen. Omdat de viering van het 15-jarig bestaan in het voorjaar van 2017 een echt feest moet worden, heeft het bestuur besloten om op de begroting voor 2015 en 2016 een extra bedrag hiervoor te reserveren.
Het Smoelenboek:
Het heeft nogal wat moeite gekost om dit jaar het Smoelenboek te updaten. Veel foto’s waren duidelijk gedateerd en er waren behoorlijk wat mutaties in het ledenbestand. In het eerste kwartaal van 2016 zullen we de ledenmutaties van het afgelopen jaar in het smoelenboek verwerken.
Lief en Leed
Zoals eerder gememoreerd zijn dit jaar 2 leden van de vereniging overleden. Bij de uitvaart van beiden was de vereniging met een groot aantal leden vertegenwoordigd. Wat blijft geeft van een medeleven en grote saamhorigheid van de leden.
Helaas was dit jaar een behoorlijk aantal leden van de lange groep ernstig ziek. Gelukkig gaat het wat beter met hen, al blijft het een punt van aandacht en zorg. Regelmatig gaat een van de bestuursleden bij hen op bezoek met een bloemetje of wordt een kaartje met de beste wensen naar hen gestuurd.
Maar het was ook een jaar met fijne herinneringen, zoals een prachtige voorjaarswandeling en zomerwandeling en niet te vergeten een gezellige kerstdiner en uitbundige Sinterklaasviering en de Oudejaarswandeling met na afloop oliebollen in de Pilaar.
De geweldige teamgeest en vriendschap is de kruk van de vereniging op blijft drijven. Een stimulans voor het bestuur om het komend jaar weer het beste beentje voor te zetten.
Dankwoord;
Tenslotte wil ik Francien Erkelens, Ria Terlouw, Jon Rijnvos, Jos Diephuis als bestuurslid bedanken voor hun inzet voor de vereniging. En verder iedereen die actief is geweest voor onze vereniging. Want zonder betrokken bestuursleden en vrijwilligers kan een vereniging nu eenmaal niet draaien. Op verzoek van deze bestuursleden mag de inzet van Piet Westerhof zeker niet onvermeld blijven.
Belangrijk data (info wordt ook op de website gezet)
• Carnaval 18 februari in Boerderij de Zellebergen
• Voorjaarswandeling waarschijnlijk 28 april met bestemming Antwerpen
• Paasviering 24 maart
• Zomerwandeling 11 of 18 augustus
• Sinterklaas 1 december in Café Stroop
• Kerstviering 15 december
• Oudejaarswandeling 29 december
Deze data zijn voorlopig, over wijzigingen worden jullie bijtijds door het bestuur over geïnformeerd.

En tenslotte: “ De beste wensen voor jullie en jullie familie in 2016, heel goed wandeljaar en dat we jullie volgend jaar bij de ledenvergadering weer gezond en wel terug te zien “.

Namens het bestuur,
Piet Westerhof

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu