Jaarverslag over 2020 - wandelclub55plus

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Jaarverslag over 2020

Mededelingen
Jaarverslag over 2020 van de wandelvereniging 55 plus Halderberge.

Beste Wandelaars,
Een van de vaste onderwerpen van de algemene ledenvergadering is een korte terugblik op de verschillende gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar en om jullie te vertellen wat onze plannen voor het komend jaar zijn. De belangrijkste zaken zal ik nu benoemen.
Het complete verslag wordt door Jo Rijnvos deze week op de website gezet.

Lief en leed
In april is de man van Willy Stolker overleden.
In mei is Kees Maas verhuisd naar “de Brug” in Oudenbosch.
In oktober is de man van Joke v.d. Hoeven overleden.

Reanimatiecursus
Dit jaar was de reanimatiecursus op 21 januari. We waren te gast bij het steunpunt ST Louis. Er deden 8 leden mee van onze vereniging verdeeld over beide groepen. Met name de korte groep was slecht vertegenwoordigd. Volgend jaar hopen we op meer deelnemers, want het is zeker belangrijk dat er in beide groepen mensen zijn die kunnen reanimeren.

Algemene ledenvergadering
Op 14 januari 2019 werd de 15e Algemene ledenvergadering, volgens traditie, in Café Stroop gehouden.
Het was een goed bezochte bijeenkomst met 60 leden.

Carnavalsviering
Op 20 februari hebben we carnaval gevierd bij Café Stroop en zoals gewoonlijk was het gezellig druk. Onder het zingen van onvervalste carnavalskrakers werden we verrast met een traktatie bij de koffie.

De wandelingen.
M.i.v. 13 maart hebben we de wekelijkse wandelingen moeten staken i.v.m. Corona. Het was niet langer mogelijk om met een grote groep te gaan wandelen ,omdat we met niet meer dan twee personen op straat mochten zijn. Later werd de horeca gesloten en toen was het niet meer mogelijk koffie te gaan drinken tijdens de wandelingen.

Voorjaarswandeling en Zomerwandeling,
Helaas zijn deze wandelingen door Corona niet doorgaan.

Presentje
Op 3 december 2020 hebben de leden een banketletter gekregen, omdat zowel de St. Nocolaasviering als de Kerstlunch niet door konden gaan i.v.m. Corona.

Website
De website is ook in 2020 weer redelijk goed bezocht. Het aantal reacties in het gastenboek neemt af. Dankjewel Jo Rijnvos voor het beheren van de website.

Bestuurssamenstelling
In 2020 heeft Myriam Dekkers het bestuur op eigen verzoek verlaten Het bestuur bestaat nu uit vier leden. In 2021 zijn de voorzitter en de penningmeester aftreedbaar.


Jan van Hooff Penningmeester en ledenadministratie
Jo Rijnvos Website beheerder en secretaris
Francien Erkelens Koffieadressen en bijzondere activiteiten
Ada Kunst Voorzitter

Tonnie Bakkers Lief en Leed Lange Groep (geen bestuurslid)
Francis Vermaat Lief en Leed korte Groep (geen bestuurslid)

Zij zorgen regelmatig voor kaarten en of een bloemetje naar de zieke leden. Het bestuur bedankt deze dames voor hun inzet.

Ledenontwikkeling
Op 1 januari 2021 telde de vereniging 80leden. 39 leden in de korte groep en 41 leden in de lange groep.

Kascontrole
Lenie Blom en Jos van Mierlo zouden de kascontrole in januari 2021 hebben gedaan maar door Corona is dat niet doorgegaan.. Ze waren tevreden over de financiële verantwoording.

Financiën
Financieel staat de verenging er gezond voor. Doordat bijna alle activiteiten in 2020 niet zijn doorgegaan zit er meer geld in kas dan normaal. Het bestuur heeft daarom besloten om de contributie voor het jaar 2021 vast te stellen op €9,- Dit geldt alleen voor leden die op 1 januari 2021 lid waren van de vereniging.
De gemeente heeft besloten om onze vereniging in 2021 een ondersteuningssubsidie van € 250,- toe te kennen. De subsidieaanvraag moet sinds 2020 aangevraagd worden via E erkenning. Dit is om fraude tegen te gaan. Dit jaar kost dit €45,- De gemeente neemt daar €25.- euro voor zijn rekening.
Het financieel overzicht ligt ter inzage bij de penningmeester.
Belangrijke data
Omdat het nog niet duidelijk is hoe het jaar 2021 gaat verlopen i.v.m. Corona, zijn er geen activiteiten gepland.
Verdere informatie wordt altijd op de site gezet.

Namens het bestuur,
Francien, Jan, Jo en Ada. 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu