Jaarverslag over 2021 - wandelclub55plus

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Jaarverslag over 2021

Mededelingen
Jaarverslag over 2021 van de wandelvereniging 55 plus Halderberge.

Beste Wandelaars,
Een van de vaste onderwerpen van de algemene ledenvergadering is een korte terugblik op de verschillende gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar en om jullie te vertellen wat onze plannen voor het komend jaar zijn. De belangrijkste zaken zal ik nu benoemen.
Het complete verslag wordt door Jo Rijnvos deze week op de website gezet.

Lief en leed
Op 1 februari kregen we het bericht van Jan Otten dat zijn vrouw Dientje een herseninfarct heeft gehad.
Op 21 maart is Wim Bastiaansen overleden
Op 29 mei is Michel hoppenbrouwers overleden
Op 1 december is de man van Nel Meesters overleden
In december overleed de kleinzoon van Tonny Bakkers

Wandelingen.
Op 1 juli zijn de wandelingen van de vereniging weer begonnen.
Later in het jaar moesten we helaas weer stoppen.

Presentje 2021
Ivm Pasen hebben de leden een doosje Merci gekregen.

Reanimatiecursus
Dit jaar kon de reanimatiecursus niet doorgaan.
Algemene Ledenvergadering
Dit jaar kon de ledenvergadering niet doorgaan.

Carnavalsviering
In 2021 kon de carnavalsviering helaas ook niet doorgaan.

Voorjaarswandeling en Zomerwandeling,
Helaas zijn deze wandelingen door Corona niet doorgaan.

Kerstlunch
Ook geen Kerstlunch in 2021.

Website
De website is ook in 2021 weer redelijk goed bezocht. Het aantal reacties in het gastenboek neemt af. Dankjewel Jo Rijnvos voor het beheren van de website.

Bestuurssamenstelling
Coby Termijn heeft het bestuur op eigen verzoek verlaten op 16 augustus 2021.


Jan van Hooff Penningmeester en ledenadministratie
Jo Rijnvos Website beheerder en secretaris
Francien Erkelens Koffieadressen en bijzondere activiteiten
Ada Kunst Voorzitter

Tonnie Bakkers Lief en Leed Lange Groep (geen bestuurslid)
Francis Vermaat Lief en Leed korte Groep (geen bestuurslid)

Zij zorgen regelmatig voor kaarten en of een bloemetje naar de zieke leden. Het bestuur bedankt deze dames voor hun inzet.

In 2021 waren Jan van Hoof en Ada Kunst aftreedbaar
In 2022 zijn Francien Erkelens en Jo Rijnvos

Ledenontwikkeling
Op 1 januari 2021 telde de vereniging 68 leden. 33 leden in de korte groep en 35 leden in de lange groep.

Kascontrole
Lenie Blom en Jan Hopmans hebben op 15 april 2022,de kascontrole gedaan. Ze waren tevreden over de financiële verantwoording.

Financiën
Financieel staat de verenging er gezond voor. Doordat bijna alle activiteiten in 2021 niet zijn doorgegaan zit er meer geld in kas dan normaal. Het bestuur heeft daarom besloten om de contributie voor het jaar 2021 vast te stellen op €9,- Dit geldt alleen voor leden die op 1 januari 2021 lid waren van de vereniging. Nieuwe leden betalen van 1 juli 2021 t/m 31 dec. 2021 €9.- en mensen die na 1 oktober 2021 €4,50.. Vanaf januari 2022 is de contributie weer 18.- per jaar.
De gemeente heeft besloten om onze vereniging in 2021 een ondersteuningssubsidie van € 250,- toe te kennen. De subsidieaanvraag moet sinds 2020 aangevraagd worden via E erkenning. Dit is om fraude tegen te gaan. Voor het tweede jaar kost dit €33.61 De gemeente neemt daar €25.- euro voor zijn rekening.
Het financieel overzicht ligt ter inzage bij de penningmeester.


Namens het bestuur,
Francien, Jan, Jo en Ada.
Belangrijke data: 21 april 20 jarig bestaan van de vereniging. Brief volgt

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu