Jaarverslag 2014 - wandelclub55plus

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Jaarverslag 2014

Archief > bestuursmedelingen

Wandelvereniging 55plus
Beste Wandelvrienden,
Een van de vaste onderwerpen van een algemene ledenvergadering is een korte terugblik op de verschillende gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar en om jullie vertellen wat onze plannen voor het komend jaar zijn. De belangrijkste zaken zal ik nu benoemen. Het complete verslag wordt door Jos Diephuis deze week op de website gezet en/of naar jullie gemaild.

Algemene Ledenvergadering
Op 16 januari werd de 9e Algemene Ledenvergadering, volgens traditie in Café Stroop gehouden. Met 70 leden was het een druk bezochte bijeenkomst. Voor verdere informatie verwijs ik jullie naar het verslag.
Carnavalsviering:
Op 7 februari hebben we voor de verandering carnaval gevierd bij Boerderij de Zellebergen en zoals gewoonlijk was het gezellig druk. Onder zingen van een paar onvervalste carnavalskrakers werden we door gastvrouw Saskia verrast met een traktatie bij de koffie.
Voorjaarswandeling:
Voor de voorjaarswandeling op 8 mei hebben we een bezoek gebracht aan de natuurgebieden bij het dorpje Wortel in België. Een wandeling door de schilderachtige bossen en langs vennen met een koffiestop in het bezoekerscentrum de Klapekster en café In Holland. De koffie en lunch werd afwisselend door de korte en lange groep op een van de locaties gebruikt. Door de lange groep werd 16 km en door de korte groep 10 km gewandeld. Tegen alle verwachtingen in was het weer best redelijk.
Zomerwandeling:
Op 28 augustus was het tijd voor de zomerwandeling. Evenals vorig jaar staken we ook deze keer de grens voor een wandeling in de omgeving van Strijbeek voor de korte groep en bij Ulicoten voor de lange groep. De lange groep ging voor 14 km en de korte groep ruim 10 km, met halverwege een koffiestop, waar de groepen op gebak werden getrakteerd. De opkomst was deze keer met 45 leden duidelijk minder dan we gewend waren. Het weer viel niet tegen, al liet het zonnetje zich niet zien. Rond half twee kregen we een heerlijke lunch voorgeschoteld bij de Paters in Meersel Dreef. Omdat de zomerwandeling eind augustus werd gehouden is besloten om dit jaar geen najaarswandeling te organiseren.
Nog even een opmerking. Wanneer jullie een andere invulling aan de zomerwandeling of een andere activiteit willen geven, schroom dan en spreek een van de bestuursleden aan. We zijn staan open voor ideeën en suggesties, mits het uiteraard financieel haalbaar. We verwachten dan wel van jullie een bijdrage in de organisatie.

Huldiging vierdaagse lopers:
Om bekende reden werd de huldiging van de lange afstandlopers verplaatst naar 16 oktober. Deze keer in het buurthuis De Nieuwenbergh in de Zegge, waar de lopers door het bestuur in het zonnetje werden gezet met wat lekkers bij de koffie, een toespraak en een roos als aandenken.
In juli hebben 9 leden met succes van de Nijmeegse Vierdaagse gewandeld. Jo van den Nobelen en Kees Maas hebben voor de 10e keer hun kruisje opgehaald. Ger Stam rekent erop, dat hij in 2015 voor de 25e keer zal finishen. Een prestatie van formaat. Alvast voor iedereen heel veel succes voor het komend jaar.

Fietstocht:
Door gebrek aan belangstelling werd besloten om dit jaar geen fietstocht te organiseren. Het bestuur heeft besloten, dat in 2015 alleen een fietstocht wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling.
Sinterklaas
Op 4 december werd de club in Boerderij de Zellenbergen verrast door een bezoek van Sinterklaas met 2 zwarte pieten. Een paar leden werden voor een kleine vermaning op het matje geroepen door de goedheiligman. Maar eigenlijk was hij toch best tevreden over iedereen.
Bij de koffie werden we door Saskia verrast met heerlijk gebak en strooigoed, waarvoor ze paar dagen later door het bestuur in de bloemetjes werd gezet. Het is nog niet zeker, maar misschien komt de Sint dit jaar weer langs.
Kerstbuffet:
Vooruitlopend op de kerstdagen hebben we op 18 december het wandeljaar 2014, volgens traditie afgesloten met een etentje. Het verkleinwoord “tje” kan er wel af, wat een uitgebreid buffet van Japans, Oosters tot Hollandse Pot met een heerlijk dessert. Voor elke mondje was er wat en in overvloed. Bijna 60 leden hadden van de uitnodiging gebruikt gemaakt om in het Japanse restaurant OSAKA aan te schuiven. Het was smullen en er werden meer kilometers afgelegd tussen tafel en buffet dan we op een normale donderdagochtend wegwandelen. Mijntje zette het bestuur namens de leden nog even in het zonnetje met een goede fles champagne, die in de jaarwisseling zeker gaat sneuvelen. We kunnen terug kijken op een geslaagde avond, maar ook op een sportief jaar.
Leden ontwikkeling :
Op 1 januari 2015 zijn 94 man/vrouw (waarvan 45 in de korteafstandsgroep en 49 in de langeafstandsgroep) lid van de vereniging. Ofschoon we er 5 leden bij gekregen hebben, hebben 10 leden hun lidmaatschap opgezegd. Door de jaren heen zien we elk jaar een geringe afname van het ledental. Dit komt voornamelijk door de vergrijzing. Gelukkig hebben dit jaar een aantal jongere zich aangesloten bij de vereniging, het lijkt erop dat deze trend zich doorzet.

Website:
In 2014 hebben we 20.000 bezoekers gehad op de website, dat zijn er dan bijna 60 per dag. Dit is vergelijkbaar met 2013. Ook het gastenboek telt nu al sinds het bestaan meer dan 750 reacties. Nog steeds zijn we op zoek naar mensen die een stukje willen schrijven.
We bedanken Mijntje voor de prachtige foto’s, Francien voor de foto’s en de verslagen van de korteafstandsgroep en Piet, Fons en Jos voor hun inbreng voor de langeafstandsgroep. En niet te vergeten onze webmaster Jos, die elke week er voor zorgt dat alles keurig op de site staat, die binnenkort wordt vernieuwd
Kascontrole:
Jan van Hooff en Francis van de Riet op 5 januari j.l. een kascontrole uitgevoerd. Ze waren bijzonder tevreden over de financiële verantwoording. Jan en Francis bedankt voor jullie medewerking. Waarschijnlijk zullen zij ook de kascontrole 2015 voor hun rekening nemen.
Ondanks het ontbreken van sponsoren, stijgende uitgaven en verminderde inkomsten en niet te vergeten een prachtige zomerwandeling en als jaarafsluiting een geweldig kerstbuffet is het weer gelukt om de eindjes gelukkig aan elkaar te knopen.
Financiën:
Ondanks oplopende uitgaven en verminderde inkomsten heeft het bestuur besloten om in 2015 de contributie te handhaven op € 18,=. In tegenspraak met eerdere berichten heeft de gemeente alsnog besloten om onze vereniging geen waarderingssubsidie, maar een ondersteuningssubsidie van € 200,= toe te kennen. Of dit ook voor de komende jaren geldt is op dit moment niet bekend.
Omdat de viering van het 15-jarig bestaan in het voorjaar van 2017 een echt feest moet worden, heeft het bestuur besloten om in 2015 en 2016 hiervoor € 200 extra te reserveren.
Het Smoelenboek:
Het heeft nogal wat moeite gekost om dit jaar het Smoelenboek te updaten. Veel foto’s waren duidelijk gedateerd en er waren behoorlijk wat mutaties in het ledenbestand. Ondanks een aantal verwoede pogingen is het helaas niet gelukt om iedereen op de foto te krijgen. Waarschijnlijk gaan we dit jaar nog één ultieme poging wagen. Jullie horen nog van ons, wanneer we dit gaan gebeuren.
Lief en leed
We hebben een jaar achter de rug, waarin gelukkig geen leden ons ontvallen zijn. Helaas waren een aantal van ons dit jaar ernstig ziek. Naar omstandigheden gaat het wat beter met hen, al blijft het wel een punt van aandacht en zorg.
Maar het was ook een jaar met fijne herinneringen zo hadden we een prachtige voorjaarswandeling en zomerwandeling en als jaarafsluiting een geslaagde kerstbijeenkomst en niet te vergeten een gezellig Sinterklaasfeest.
Het is zo belangrijk, dat binnen de vereniging een grote samenhorigheid leeft en dat we als vrienden met elkaar omgaan. En erg belangrijk dat we elkaar weten te vinden, wanneer dit nodig is.
Dankwoord;
Tenslotte wil ik Francien Erkelens, Ria Terlouw, Fons Tak, Jos Diephuis als bestuurslid bedanken voor hun inzet voor de vereniging. En verder iedereen die actief is geweest voor onze vereniging. Want zonder betrokken bestuursleden en vrijwilligers kan een vereniging nu eenmaal niet draaien. Op verzoek van deze bestuursleden mag de inzet van Piet Westerhof zeker niet onvermeld blijven. Helaas stopt Fons Tak met zijn bestuursfunctie. Fons bedankt voor je werkzaamheden.
Belangrijk data (info wordt ook op de website gezet)
• Carnaval 12 februari in Boerderij de Zellebergen
• Voorjaarswandeling waarschijnlijk 7 mei
• Paasviering 2 april
• Bij voldoende belangstelling een Fietstocht in mei of juni
• Zomerwandeling 13 of 20 augustus
• Sinterklaas 3 december in Boerderij de Zellebergen
• Kerstviering 17 december

En tenslotte: “ De beste wensen voor jullie en jullie familie in 2015, heel goed wandeljaar en dat we jullie volgend jaar bij de ledenvergadering weer gezond en wel terug te zien “.

Namens het bestuur,
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu