verslag 14e jaarvergadering - wandelclub55plus

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

verslag 14e jaarvergadering

Mededelingen

Jaarverslag 2018
Wandelvereniging 55 plus

Beste Wandelvrienden,
Een van de vaste onderwerpen van de algemene ledenvergadering is een korte terugblik op de verschillende gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar en jullie te vertellen wat onze plannen voor het komend jaar zijn. De belangrijkste zaken zal ik nu benoemen.
Het complete verslag wordt door Jo Rijnvos deze week op de website gezet en/of naar jullie gemaild.

Na een kort ziekbed overleed op 13 april van dit jaar ons lid Jan Verschuren. We herinneren Jan als een opgewekte en levenslustige man. Bij zijn crematie was de vereniging met een groot aantal leden vertegenwoordigd. Wij wensen Conny veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
Ik vragen jullie voordat we verder gaan met het verslag om een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan Jan Verschuren.

Algemene Ledenvergadering
Op 18januari 2018 werd de 13e Algemene Ledenvergadering, volgens traditie in Café Stroop gehouden. Met 43 leden was het een goed bezochte bijeenkomst. Tijdens deze vergadering werden drie nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Te weten Ada Kunst, Jan van Hoof en Tonnie Jongenelis, waarmee de continuïteit van de vereniging gewaarborgd bleef.

Reanimatiecursus
Dit jaar is het gelukt een nieuwe instructeur te vinden. Tonnie Jongenelis heeft hiervoor gezorgd. Op 23 januari was de herhalingscursus. Gastvrij werden we bij Tonnie ontvangen.

Carnavalsviering
Op 8 februari hebben we carnaval gevierd bij Café Stroop en zoals gewoonlijk was het gezellig druk. Onder het zingen van onvervalste carnavalskrakers werden we verrast met een traktatie bij de koffie.

Voorjaarswandeling
De Voorjaarswandeling was dit jaar op 17 mei. We zijn met 60 personen naar Dordrecht gegaan. Eerst dronken we koffie in het restaurant De Witte Haen in de Voorstraat. Na de koffie werd de groep opgesplitst in twee groepen. Samen met een gids hebben we een mooie wandeling door Dordrecht gemaakt. Daarna hebben we genoten van een heerlijke lunch in restaurant De Witte Haen. Vervolgens zijn we voldaan naar huis gegaan. Het was een mooie dag.
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
In de maanden april en mei heeft het bestuur veel werk gehad i.v.m. met de invoering van de AVG. We hebben een plan moeten schrijven voor onze vereniging. Oud-bestuursleden Jos en Piet hebben ook mede vorm gegeven aan dit document. Dank hiervoor.

Zomerwandeling
Op 23 augustus stond dit jaar de Zomerwandeling op het programma. We zijn met auto’s naar Willemstad gegaan. Beide groepen troffen elkaar bij het Havenhoofd. De lange groep had er toen al een wandeling van 1 uur opzitten. Zij vertrokken van Fort Sabina, en de korte groep begon hier aan de wandeling. Samen zijn we naar Fort de Hel gelopen waar we verrast werden op koffie met gebak. Het weer was uitstekend en daardoor konden we de koffie buiten gebruiken. Daarna zijn we in twee groepen (lange groep en korte groep apart) verder gewandeld Om 13.00 waren we in Fort Sabina waar een heerlijke koffietafel op ons wachtte. Na de lunch hebben enkele leden van de lange groep de leden van de korte groep teruggebracht naar het Havenhoofd. Om half vijf waren we thuis naeen geslaagde dag vol herinneringen.

Kerstlunch december 2018
Dit jaar was de kerstlunch op 20 december bij café Stroop. We waren met 64 wandelaars. Er stond een fantastische lunch voor ons klaar, geheel verzorgd door Vincent en zijn medewerkers. Hartelijk dank hiervoor.

Oudejaarsviering
Dit jaar waren op 27december te gast in De Schans met 55 leden. De oliebollen waren bijzonder lekker !! Mevrouw Hopmans werd verrast met een bloemetje van de vereniging omdat zij altijd voor ons klaar staat ook in onverwachte situaties. Niets is haar teveel.

Website
Het bezoek aan de website is ook in 2018 op een stijgend niveau gebleven en bedraagt zo’n 40.000 (in 2017 36.000) bezoeker. We tobben nog steeds met het vinden van schrijvers.
We zien ook het aantal reacties in het gastenboek afnemen. Naast de vaste schrijvers en fotografen wil ik onze webmaster Jo bedanken. Als de meeste mensen donderdagmiddag uitpuffen van de wandeling zorgt hij dat alles keurig op de site staat.

Nevenactiviteiten
Onder leiding van Joop Damen wandelt elke dinsdagochtend een flinke groep van de vereniging met veel enthousiasme in de omgeving van Oudenbosch. Ze gaan voor een wat langere wandeling van ca. 25 km. Een aantal van hen traint dan gelijk voor de een vierdaagse. Meer dan 10 leden zijn in 2018 naar diverse plaatsen gegaan om een vierdaagse te lopen.
Joop Damen en Fons Tak hebben het afgelopen jaar ook een fietstocht georganiseerd. En met veel succes. Ze hopen er in 2019 mee door te gaan. U wordt via de site geïnformeerd.

Bestuurssamenstelling
Op dit moment telt het bestuur, nadat Tonnie Jongenelis het bestuur op eigen verzoek heeft verlaten nog vier leden. Volgens de statuten moeten we er een lid bij hebben .We hopen dat een van de leden deze vacature gaat opvullen. Graag aanmelden bij de secretaris. Dit jaar zijn Francien Erkelens en Jo Rijnvos aftredend en herkiesbaar.
Jan van Hooff Penningmeester en ledenadministratie
Jo Rijnvos Website beheerder en secretaris
Francien Koffieadressen en bijzondere activiteiten
Ada Kunst Voorzitter

Tonnie Bakkers Lief en Leef Lange groep (geen bestuurslid)
Francis Vermaat Lief en Leef korte groep (geen bestuurslid)
Zij zorgen regelmatig voor kaarten en/of een bloemetje voor de zieke leden.Het bestuur bedankt deze dames voor hun inzet.

Ledenontwikkeling
Op 1 januari 2018 telde de vereniging 84 leden, een lichte groei t.o.v. van vorig jaar.

Kascontrole
Jack Beuzenberg en Paula Barendse hebben de kascontrole voor 2018 beoordeeld en akkoord bevonden. De penningmeester zal e.e.a. nog toelichten tijdens deze vergadering.

Financiën
Ondanks oplopende uitgaven en verminderde inkomsten heeft het bestuur besloten om in 2019 de contributie te handhaven op € 18, =. De gemeente heeft besloten om onze vereniging in het komende jaar een ondersteuningssubsidie van € 265,- toe te kennen. Ook Shell blijft ons met € 150,= per jaar ondersteunen. Financieel staat de verenging er gezond voor.

Belangrijk data (info wordt ook op de website gezet)

• Reanimatie herhalingscursus 22 januari. Liefhebbers voor deze activiteit graag zsm aanmelden bij Jo Rijnvos.
• Carnaval 28 februari in Café Stroop
• Voorjaarswandeling april/mei
• Zomerwandeling augustus
• Kerstviering 19 december

Deze data zijn voorlopig, over wijzigingen worden jullie bijtijds door het bestuur geïnformeerd.

En als laatste: De beste wensen voor jullie en jullie familie in 2019, een heel goed wandeljaar en dat we jullie volgend jaar bij de ledenvergadering weer gezond en wel terug mogen zien.

Namens het bestuur,
Francien, Jo, Jan en Ada.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu