voorjaarswandeling 17 mei 2018 - wandelclub55plus

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

voorjaarswandeling 17 mei 2018

Archief > Maart 2018
Route Beschrijving parkeerplaats Weeskinderendijk Dordrecht
Vertrek richting Oud- Gastel.
Bij de Kralen A17 op richting Dordrecht -Rotterdam
Knooppunt Klaverpolder links aanhouden A16 richting Rotterdam
Afslag 21 Dordrecht centrum aan houden
Daarna Links af Laan der Verenigde Naties volgen industriegebied West
Na 1.6 km rechts af Weeskinderendijk.
Parkeerterrein aan rechterzijde

P.s Opgave voor de voorjaarswandeling is je betaling via de  bank.

Beste wandelvrienden,

Op donderdag 17 mei is de voorjaarswandeling van onze wandelvereniging.
Enkele bestuursleden en leden van de vereniging hebben deze wandeling voorbereid. Zij zijn naar Dordrecht geweest en hebben daar een mooie route uitgezet. Dit jaar is gekozen voor een gezamenlijke wandeling voor zowel de korte als de lange groep.
We gaan met auto’s. Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk met elkaar meerijden. Graag zelf regelen met wie je mee kunt rijden. Als dat niet mogelijk is,geef het dan even door aan een van de bestuursleden. Bij aankomst in Dordrecht parkeren we op de parkeerplaats Weeskinderendijk. Vanaf de parkeerplaats wandelen we gezamenlijk naar ons koffieadres Den Witten Haen, Groenmarkt 19b.
Als u op eigen gelegenheid met de trein wilt gaan, kan dat natuurlijk ook. Wilt u dat a.u.b. wel even doorgeven aan een van de bestuursleden. We wachten dan niet op u bij de parkeerplaats, maar zien elkaar om 10.15 uur in Den Witten Haen.
Na de koffie vertrekken we voor een stadswandeling door Dordrecht .o.l.v. een gids.
Na de wandeling keren we met de gids weer terug naar Den Witte Haen, waar we een uitgebreide lunch gebruiken.
IN HET KORT
• Vertrek: 9.00 uur vanaf het Steunpunt St Louis.
• Parkeren: Weeskinderendijk Dordrecht. Het parkeren is gratis. Wel een kaartje halen uit de automaat en achter de vooruit van de auto plaatsen!
• Koffieadres: Den Witten Haen. Groenmarkt 19b. om 10.15 uur.
• Stadswandeling: Gezamenlijk o.l.v. gidsen.
• Lunchadres: Den Witten Haen. Groenmarkt 19b.
• Bijdrage meerijden: €2,- a.u.b. betalen aan de chauffeur.
• Eigen bijdrage: €15.- voor de koffie, de lunch en de gids. De bijdrage a.u.b. betalen voor 1 mei op het bankrekeningnummer van “Wandelvereniging 55plus”. NL51 INGB 0004673629. Dit i.v.m. het reserveren van het restaurant en de gidsen.
• Weer terug: Rond 15.00 hopen we weer terug te zijn in Oudenbosch.
Het bestuur hoopt op veel deelnemers en een leuke dag.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de wandelvereniging. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu